သွားနှင့်ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသခြင်းဆိုင်ရာ အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုများ